Privacy verklaring TravelMood

Met deze privacyverklaring informeer ik u onder meer over welke soort persoonsgegevens ik verzamel, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. 

1. Welke gegevens verzamel ik van u:

A. Indien ik u spreek op een beurs of evenement kan het zijn dat ik de volgende gegevens van u bewaar:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • favoriete bestemming

Deze gegevens worden door mij niet gedeeld, maar, tenzij anders afgesproken, wel gebruikt voor marketingdoeleinden. 

B. In de offertefase verzamel ik de volgende gegevens:

 • gegevens over uw reisgezelschap, zoals officiële namen volgens paspoort, leeftijd en geslacht van de reizigers. 
  Deze gegevens heb ik nodig om via mijn leverancier de accommodaties in optie te kunnen plaatsen. Behalve met mijn leverancier en de accommodaties worden deze gegevens niet gedeeld met derden.
  Indien ik vliegtickets in optie moet plaatsen, zullen deze gegevens tevens worden gedeeld met de luchtvaartmaatschappij om de vluchten in optie te plaatsen.
  Omdat het heel belangrijk is dat de namen op de vliegtickets overeen komen met de namen volgens uw paspoort, kan het handig zijn dat u mij een kopie van uw paspoort verstrekt. Dit is niet verplicht. Als ik deze wel van u ontvang, zal ik deze alleen gebruiken voor het controleren van uw gegevens op de reispapieren. Indien u er voor kiest om mij op een andere wijze dan door middel van het kopie paspoort deze gegevens te verstrekken, is het belangrijk dat u zeer goed controleert of deze gegevens exact zijn overgenomen en overeenkomen met uw paspoort. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan TravelMood. 
 • hiernaast verzamel ik gegevens over de gewenste reis, zoals hobbies, voorkeuren van manier van reizen, budget en informatie over reizen die u in het verleden heeft gemaakt. Deze gegevens worden door mij niet verstrekt aan derden, maar alleen gebruikt om een passend voorstel voor u te maken. 

C. Indien u besluit uw reis te boeken, registreer ik tevens de volgende gegevens van u:

 • dieetwensen
 • medische gesteldheid (voor zover relevant voor uw reis)
 • gewenste kamertypes

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Ik deel deze gegevens met mijn leverancier en de accommodaties ter plaatse, zodat zij hier beter rekening mee kunnen houden. Indien u deze gegevens niet verstrekt, of als u deze gegevens niet met de accommodaties wilt delen, kan het zijn dat er ter plaatse geen rekening meer mee gehouden kan worden. 

Hiernaast verzoek ik u ook om de volgende gegevens aan mij door te geven:

 • informatie annuleringsverzekering (maatschappij en polisnummer)
 • informatie reisverzekering (maatschappij en polisnummer)
 • contactgegevens tijdens uw reis van thuisblijvers 

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar indien u deze gegevens niet verstrekt kan ik, in het geval van calamiteiten, u mogelijk minder goed van dienst zijn. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. De gegevens van de thuisblijvers zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

D. Indien u mij verzoekt een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, verzamel ik verder de volgende gegevens van u: 

 • gewenste dekkingsomvang
 • verzekeringsopties

De gegevens gebruik ik om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar en deel deze met geen andere partijen.

E. Bij contact tijdens of na afloop van de reis noteer ik de volgende gegevens:

 • naam
 • beoordeling van uw reis
 • uw feedback
 • overige informatie die u vermeldt tijdens de reisevaluatie 

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Ik gebruik deze gegevens om mijn eigen kennis te verrijken en daarnaast deel ik deze gegevens met mijn leverancier en de accommodaties ter plaatse als terugkoppeling op hun geleverde diensten.

2. Algemeen

A. Bewaartermijn

Ik bewaar de van u verzamelde gegevens tot het moment dat ik van u verneem dat u niet langer wilt dat ik ze van u bewaar, of dat ik verwacht dat bewaren niet langer nuttig is. Ik bewaar deze gegevens zodat ik bij een toekomstige offerteaanvraag niet alle gegevens opnieuw te hoef na te vragen.

B. Recht van inzage

Indien u wilt weten welke gegevens ik van u verzameld heb, verzoek ik u dit mij schriftelijk te laten weten. Ik zal u dan een overzicht doen toekomen van de door mij verzamelde gegevens.

C. Recht van correctie

Indien u van mening bent dat de door mij vastgelegde gegevens niet juist zijn, verzoek ik u mij dit per omgaande mede te delen, zodat ik deze gegevens aan kan passen.

D. Recht van vernietiging

Indien u wilt dat ik alle gegevens van u vernietig, verzoek ik u mij dit schriftelijk te laten weten. Ik zal er dan zorg voor dragen dat alle gegevens worden vernietigd, behalve de gegevens welke ik volgens de belastingwet moet behouden. Indien uw reis nog niet is afgelopen op het moment van dat u dit verzoek indient, kan ik verder niet instaan voor het vervolg van uw reis. U blijft echter wel gehouden aan het betalen van eventuele nog niet betaalde reissommen. 

E. Beveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Ik neem alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eis van derden die uw persoonsgegevens voor mij verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat: 

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking
 • mijn netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden 
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

F. Wijzigingen

Ik dien deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkingsdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. Ik zal de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.